Peuterspeelzaal

Binnen het gebouw ‘Op de Cour’ in Eijsden bevinden zich twee peuterspeelzalen (PSZ): Kwik en Flup en Roelekeboel. Als kinderen één van deze peuterspeelzalen bezocht hebben vindt er (na toestemming van ouders) een warme overdracht plaats.

Onze Intern Begeleider (IB-er) heeft regelmatig gesprekken met de leidsters van de PSZ, waarin de kinderen die pas bij ons op school zijn worden besproken. Dit alles heeft tot doel de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.