Speerpunten

Beweegschool

Sinds schooljaar 2020-2021 zijn we officieel beweegschool. Onderzoek wijst uit dat veel bewegen en bewegend leren bijdraagt aan goed leren. Mochten jullie hier meer over willen lezen klik dan op de link over ‘Beter leren door bewegen? ’.

 • Voor alle groepen hebben we een vakdocent bewegingsonderwijs.
 • We lopen minstens 3 keer per week de Daily Mile .
 • Tijdens en tussen de lessen door, bewegen d.m.v energizers.
 • Dit schooljaar ontwikkelen we het Bewegend Leren tijdens de instructies en verwerkingen naar een hoger niveau.
 • Minimaal 3x per week verwerken de kinderen de leerstof door middel van een beweegactiviteit. We gaan letterlijk ‘bewegend leren’.
 • Kinderen hebben werkplekken die tegemoet komen aan bewegen tijdens het leren.

Klik hier om het interview van groep 6 te lezen over bewegend leren in 'Jong043'!

Check hieronder het filmpje over onze toffe beweegmuur!

Autonomie van het kind wordt erkend als uitgangspunt van het leerproces

 • In alle groepen vinden kindgesprekken plaats. Deze zijn gericht op sociaal/emotionele of didactische groei. Kinderen geven zelf op een onderdeel aan waaraan ze willen werken en hoe ze dit willen doen. Samen wordt gekeken of de doelen behaald zijn en wat daaraan heeft bijgedragen.
 • Leerkrachten maken zich de coachende leerkrachtstijl nog meer eigen.
 • Doelenmuren zijn zichtbaar in de lokalen en in school.

Onderzoekend en ontdekkend leren bij thematisch werken

 • In de middagen werken we bij Wereldoriëntatie, Burgerschap en techniek vanuit thema’s.
 • We gebruiken hiervoor de methode Blink.
 • Onderdeel van de methode is dat de kinderen, nadat de kerndoelen behandeld zijn, zich verder verdiepen of verbreden op een deelonderwerp van het thema binnen de lessen. Hierbij komen vele vaardigheden (21C skills) aan bod en maken kinderen onder begeleiding van de leerkracht kennis met het stellen van onderzoeksvragen.

Leren zichtbaar maken doormiddel van doelen- en datamuren

 • In alle klassen zijn de doelen voor de vakken: spelling, rekenen en taal zichtbaar voor de leerlingen.
 • De leerlingen werken met interactieve doelenmuren om groei te visualiseren.
 • De leerlingen werken tijdens rekenen en spelling met een individuele doelenkaart, om zo zicht te krijgen op eigen groei en ontwikkeling binnen dit vakgebied.

Werken vanuit leerlijnen bij kleuters

 • De groepen 1/2 werken vanuit de leerlijnen en sluiten daardoor beter aan bij de zone van naaste ontwikkeling van het individuele kind.
 • Nieuwe methode wordt gebruikt als bronnenboek.
 • Aandacht voor inrichten uitdagende hoeken.
 • Het thuisonderwijs in coronatijd heeft ons geholpen om in alle groepen, meer te werken vanuit leerlijnen. De methodes worden al steeds meer als bronnenboeken gebruikt.

Mochten jullie hier meer over willen weten neem dan gerust contact op met Inge Bischoff. Dat kan via onderstaand mailadres:

inge.bischoff@komleren.nl