Luizenbrigade

  • Zes keer per jaar controle, na elke vakantie
  • Per parallelgroep 2-3 ouders die controleren
  • Tijdens controle wordt gezocht naar neten
  • Probeer uw kind vantevoren al te controleren
  • De school neemt contact op met ouders in geval van neten
  • Indien neten aanwezig volgt een hercontrole van de hele groep na twee weken
  • Informatie over hoofdluisbestrijding staat op de website
  • Bij hardnekkig probleem ( na drie controles ) wordt verpleegkundige van GGD ingeschakeld voor advies aan ouders en begeleiding


We zijn ook op zoek naar nieuwe leden voor de brigade !

Tijdsinvestering : max.1/2 - 1 uur