Overblijven

Alle kinderen blijven tussen de middag op school.
In de ochtend is er een speelkwartier waarbij kinderen van verschillende groepen elkaar buiten ontmoeten.

Rond het middaguur eten de kinderen gezamenlijk met hun leerkracht in de groep, daarna gaan ze samen met andere groepen naar buiten. Leerkrachten/onderwijsassistenten houden toezicht bij het buitenspelen.

Kinderen bewegen volop gedurende de hele dag vanuit ons speerpunt als beweegschool.