Medezeggenschap

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden waarmee zij invloed kan uitoefenen op het beleid van de school. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school.

Onze MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, elk bestaande uit drie personen.

Onderwerpen waar de MR zich o.a. mee bezig houdt:
Het schoolplan met daarin de keuzes en specifieke doelen voor een periode van 4 jaar.
Het jaarverslag en jaarplan; evaluatie plannen afgelopen jaar en planning komend jaar.
Het zorgplan; hoe de school passend onderwijs voor iedereen vorm geeft.
Financieel jaaroverzicht; begroting voor komend schooljaar en realisatie afgelopen jaar.
De indeling van de groepen en regeling van vakanties.
Vragen, opmerking en/of zorgen vanuit ouders.

Communicatie:
De MR vergadert 7 tot 8 keer per jaar. Een kort verslag van de onderwerpen die tijdens deze vergaderingen besproken zijn, komen op de site van school, evenals de agenda en vergaderdata.

MR Leden:
Oudergeleding: Inge de Warrimont (voorzitter), Björn Nievergeld, Evelien van Gerwen
Personeelsgeleding: Sittah Huntjens (secretaris), Linda Smeets, Eva Jansen

Adres van de MR:
Basisschool de Cramignon
t.a.v. MR
Kramsvogel 42
6245 RE EIJSDEN
Mailadres: mr.cramignon@kom-leren.nl