Visie

Visie

Klik op het plaatje voor de grote versie (PDF)

Onze school is gezond

Onze school heeft weer het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen & Sport. Om dit certificaat te behalen en tot uiting te brengen hebben we bewegen geïntegreerd in ons onderwijsprogramma:

  • Alle groepen krijgen één keer per week gymles van een vakleerkracht bewegen;
  • Alle groepen krijgen één keer per week gymles van hun eigen leerkracht (bevoegd om gymlessen te geven), zodat de eigen leerkracht de kinderen in deze setting kan observeren en begeleiden.
  • Op alle dagen dat er geen gymles is lopen de kinderen ‘’ The Daily Mile’ op het buitenterrein.
  • Als kinderen langere tijd gezeten hebben wordt er een beweeg-energizer ingezet.
  • Minimaal drie keer per week vindt de verwerking van lesstof plaats middels bewegend leren. Dit doen we buiten of in een andere geschikte ruimte.
  • We werken nauw samen met de buurtcoach sport en bewegen van de gemeente Eijsden-Margraten en verschillende sportverenigingen.

Voor meer informatie kunt u kijken bij onze speerpunten of contact opnemen met onze school.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.