Personeel en taken

Personeel en taken

Personeel en taken:

Leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor alle taken die horen bij de groep.

Hierbij valt o.a. te denken aan:

 • Zorgen voor een goed pedagogisch klimaat
 • Het geven van goed onderwijs op maat
 • Differentiëren op niveau, zodat kinderen les krijgen in de zone van hun naaste ontwikkeling
 • Gesprekken voeren met kinderen en ouders over welbevinden, sociaal/emotionele ontwikkeling en didactische resultaten
 • Het analyseren van toetsen en het lesprogramma hierop aanpassen
 • Gesprekken voeren met de IB-er (Nancy Wassen en Nanda Hagen) over de voortgang van de groep en individuele kinderen
 • Inschatten van stagnatie en hulp inroepen van derden als dit nodig is
 • Nog veel meer groepsgerelateerde werkzaamheden

Daarnaast zijn alle leerkrachten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en denken ze samen mee over de visie, missie en koers van basisschool de Cramignon.Hiervoor volgen ze scholing en cursussen, nemen ze deel aan studiedagen en wordt er met externen en intern kennis uitgewisseld en gebruik gemaakt van elkaars talenten.

Leerkrachten zijn nauw betrokken bij onze stagiaires van verschillende opleidingen:

 • HS Zuyd en/of Fontys (De Nieuwste Pabo en/of Pedagogiek)
 • Vista college (Onderwijsassistent / Cios  / entree-opleiding /  e.a.)
 • Snuffelstages van Voortgezet Onderwijs Scholen binnen de regio

Manon Huppertz-Carlitz en Stephanie Vinck zijn onze eventmanagers. Kelly Lenzen is de voorzitter van ons Festateam (Ouderraad). Groepsleerkrachten hebben een ondersteunende rol binnen werkgroepen van ons Festateam.

Ook zijn er leerkrachten met verschillende specialismen binnen onze school:

Anouk Steijns Gedrag en vertrouwenspersoon
Nancy Wassen Interne begeleider (groep 1 t/m 5) meer- en hoogbegaafdheid
Nanda Hagen Interne begeleider (groep 6 t/m 8)
Jobbe Steenland Vakdocent en coördinator bewegingsonderwijs
Corrie Deckers Vakdocent muziek en Frans
Jacqueline Duka Vakdocent expressieve vorming
Cherille Bronckers ICT coördinator