Jaaragenda

(Versiedatum: 6 november 2023)

Schooljaar 2023-2024

28 augustus                Eerste schooldag
8 september               Startfeest
15 september             Studiedag team: alle leerlingen vrij
11 - 22 september     Startgesprekken
3 oktober                    Studiedag team: alle leerlingen vrij
4 - 13 oktober            Kinderboekenweek
16 - 20 oktober          Herfstvakantie

20 - 24 november                       Oudergesprekken facultatief
27 november                               Studiedag team: alle leerlingen vrij
1 december                                 Sinterklaas op school
20 december                               Kerstviering (namiddag en avond)
22 december                               Alle leerlingen vrij
25 december - 5 januari            Kerstvakantie

15 - 26 januari           Adviesgesprekken groep 8
5 - 6 februari             Doorstroomtoets groep 8
7 - 8 februari             Studiedagen team: alle leerlingen vrij
9 februari                  Carnavalsfeest, alle groepen school tot 14.10 uur
12 - 16 februari        Carnavalsvakantie

22 februari                                  Rapport 1 mee naar huis
26 februari - 1 maart                 Oudergesprekken
28 maart                                      Theoretisch verkeersexamen groep 7
29 maart                                      Alle leerlingen vrij
1 april                                           Paasmaandag: alle leerlingen vrij
22 april                                         Bronk lesdag op school, in de middag samen
                                                      reien
26 april                                         Koningsspelen
29 april - 10 mei                         Meivakantie
5 mei                                            Communie Breust

20 mei                       Pinkstermaandag: alle leerlingen vrij
3 - 5 juni                    Bronk, alle leerlingen vrij
12 - 14 juni               Schoolkamp groep 8
18 juni                       Schoolreisje
20 juni                       Rapport 2 mee naar huis

24 - 28 juni                                 Oudergesprekken (facultatief)
2 juli                                            Afscheidsavond groep 8
3 juli                                            Groepswissel 8.45 – 10.00 uur en jaarsluiting
4 juli                                            Rode loper moment en laatste schooldag
5 juli                                            Alle leerlingen vrij
8 juli – 16 augustus                  Zomervakantie