Notulen van de MR vergadering van maandag 11 januari 2021

Aanwezig: Björn Nievergeld, Inge de Warrimont, Sittah Huntjens, Evelien Herps, Serena Aerts, Anouk Steijns
Namens het bevoegd gezag: Inge Bischoff
Afwezig en afgemeld: -
GMR: -

1. Opening en welkom door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Notulen MR vergadering 15 oktober 2020
De notulen zijn akkoord bevonden en daarmee vastgesteld. Ze worden op de website geplaatst.

3. Informatie van GMR
Anouk zal de leden- en taakwisseling doorgeven aan de GMR, inclusief mailadres.
Mondkapjesplicht voor docenten in overleg met Tangram. Eerst zal Inge dit met het team bespreken; wat is ons standpunt? Vanaf 1 december is er een mondkapjesplicht in openbare ruimtes.


4. MR organisatie
Voorzitterschap overnemen: Bjorn zal per direct het voorzitterschap overnemen van Serena i.v.m. privéredenen.
Anouk zal het jaarplan bijwerken.

5. Terugkoppeling van het team
Hoe gaat het team om met Corona: het team krijgt regelmatig een reminder van het bestuur of van Inge om administratieve taken thuis uit te voeren. Daarnaast houdt het team zich aan de 1,5 meter afstand. Ook is er een traktatiebeleid waar het team zich strikt aan houden.

6. Informatie van het bevoegd gezag

 • Klassenindeling groep 1/2:
  Vorige week is er, na een aantal bezwaren van ouders, nogmaals kritisch gekeken naar de nieuwe indeling. Als school blijven we dezelfde groepsindeling hanteren. Er zijn weloverwogen beslissingen gemaakt. Ouders zijn daarna door Inge en de groepsleerkracht hiervan op de hoogte gesteld.
  Klassenindeling groep 3 2021-2022: grote groep van 36 leerlingen kijkend naar leeftijd. Overige formatie zal worden ingezet om de groep dagdelen te splitsen.
  Conceptbegroting komend kalenderjaar: Kom-leren begroting is bij de GMR aan bod geweest. Dit schooljaar halen we break-even. Schoolbegroting overleg staat gepland op 24-11.
 • Nieuwe investeringen:
  Meubilair kleuters: we krijgen stoeltjes van andere school. We zijn krimpschool geweest, we hebben in het verleden voldoende materiaal gekregen. Overige materialen zijn opgeslagen en verdeeld over andere scholen. Op papier hebben we geen recht op meubilair.
 • Groepen 7/8:
  Nieuwe Engels methode. Dit zal een digitale methode worden.
 • Algemeen:
  Nieuwe technisch/begrijpend lezen.
  Nieuwe kleutermaterialen.
  Informatie gebruik klachtenregeling: geen officiële klachten ingediend.
  Mondkapjesplicht: Inge zal informatie hierover vragen op 24-11 tijdens DO. Op school worden er, op dit moment, geen mondkapjes gedragen door leerkrachten.
 • Extra:
  ‘Zin in bewegen’ /happy mobiliteit: directeuren wisselen van school. Positieve reacties onder directeuren. Directeuren mochten zelf meedenken.

  7. Huisvesting
  Terugkoppeling vanuit CvB/ stand van zaken

  8. Informatie MR t.b.v. nieuwsbrief
  -

  9. Rondvraag
  Continuerooster: geen verdere informatie.
  Scholingsbudget leerkrachten: nascholingsplan stuurt Inge elk jaar naar de MR. Inge is nu bezig met een nieuwe inventarisatie. Zodra deze inventarisatie compleet is, stuurt ze dit naar de MR.

  10. Afsluiting + volgende vergadering plannen
  Volgende vergadering: maandag 11 januari om 19.30 uur via Teams.