Kramsvogel 42 | 6245 RE | Eijsden | Tel.: 043 - 409 1583

Vraag & Antwoord

Hoe kom ik in contact met de OV?

Wilt u contact opnemen met de oudervereniging, dan kan dat door het aanspreken van een van de OV-leden of mail ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het telefoonnummer van school: 043-4091583

Wat is het verschil/is er een relatie tussen de MR en de OV?

In de Medezeggenschapsraad praten en beslissen vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school.
De Oudervereniging is er voor de ‘feesten en partijen’: de sfeerverhogende, schoolondersteunende activiteiten buiten de lessen om, waarin het plezier van de kinderen centraal staat en die daarnaast de contacten en samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie bevorderen.
De OV en de (oudergeleding van) de MR staan dus los van elkaar, maar wisselen informatie uit en kunnen elkaar gevraagd en ongevraagd advies geven.

Kan ik mijn steentje bijdragen aan OV-activiteiten ook als ik geen bestuurslid ben?

Zeker! Zoals hierboven genoemd is hulp van andere leden zaak zeer welkom en niet zelden een voorwaarde om activiteiten te kunnen realiseren. Verzoeken tot hulp worden uitgezet via de nieuwsbrief van de school of klassenmail of via de groeps-app Helpende Handjes. Als u op eigen initiatief hulp wilt aanbieden, kunt u dit doen door contact op te nemen met de oudervereniging door het aanspreken van een van de OV-leden of mail ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het telefoonnummer van school: 043-4091583

Hoe worden de activiteiten van de Oudervereniging georganiseerd?

Overleg over de vorm, inhoud, planning, voortgang etc. van lopende en nieuwe activiteiten vindt plaats in een OV-vergadering. Iedere activiteit wordt gecoördineerd en uitgevoerd door werkgroepen. Een werkgroep bestaat uit 2 tot 3 leden van het bestuur en 1 of 2 teamleden/leerkrachten. Voor veel activiteiten zijn hulpouders nodig die op enig moment ter voorbereiding op of tijdens de activiteit een helpende hand kunnen bieden. Verzoeken hiertoe worden uitgezet via de nieuwsbrief van de school of klassenmail of via de groeps-app Helpende Handjes.

Wanneer vindt de Algemene Ledenvergadering plaats?

Aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Hoe kan ik toetreden tot het bestuur van de Oudervereniging?

Leden van de vereniging kunnen zich melden bij de voorzitter indien zij willen toetreden tot het bestuur.

Hoe wordt de Oudervereniging bestuurd?">vraag

De activiteiten worden gecoördineerd en de verenigingszaken beheerd door het bestuur, dat bestaat uit minimaal 5 leden.
Het bestuur kiest uit zijn midden de leden van het Dagelijks Bestuur: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vereniging en gemachtigd de vereniging binnen en buiten de school te vertegenwoordigen.

Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en hoe wordt deze geïnd?

Per kind wordt éénmaal per schooljaar een vrijwilllige ouderbijdrage gevraagd.
Voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt deze:
€30,- voor kinderen in groep 1 t/m 7
€15,- voor een kind in groep 8.
Ouders wordt verzocht tot een automatische inning van dit bedrag.

Wanneer eindigt het lidmaatschap?">vraag

Het lidmaatschap eindigt automatisch zodra uw (jongste) kind de basisschool verlaat.

Hoe en wanneer word ik lid van de Oudervereniging?"

Alle ouders (danwel voogden of verzorgers) worden automatisch lid vanaf het moment dat hun (oudste) kind als leerling van de Basisschool de Cramignon is ingeschreven. Tenzij zij schriftelijk aangeven geen lid te willen zijn.
Per gezin kan tijdens vergaderingen één stem worden uitgebracht.

end faq

 • foto105.jpg
 • foto130.jpg
 • foto111.jpg
 • foto121.jpg
 • foto104.jpg
 • foto113.jpg
 • foto500.jpg
 • fotow6.jpg
 • fotow15.jpg
 • foto904.jpg
 • fotow10.jpg
 • foto905.jpg
 • foto400.jpg
 • fotog2.jpg
 • foto103.jpg
 • foto132.jpg
 • foto112.jpg
 • foto107.jpg
 • foto902.jpg
facebook_page_plugin