Kramsvogel 42 | 6245 RE | Eijsden | Tel.: 043 - 409 1583

Verslag jaarvergadering Oudervereniging 2015-2016

1. Opening
De penningmeester opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Voor Diana Pachen betekent dit de laatste vergadering als penningmeester. Zij heeft haar functie als penningmeester neergelegd en haar taken overgedragen aan Richard Bastiaens.

2. Verslag secretaris
De voornaamste taak van de oudervereniging is het mede organiseren met het team van de diverse activiteiten binnen de school. Veel werk is het afgelopen jaar gestoken in het organiseren van het sinterklaasfeest, de kerstviering, de gezamenlijke carnavalsoptocht, de sportdag voor de onderbouw en het schoolreisje. Daarnaast heeft de oudervereniging ook dit jaar weer actief meegewerkt aan de open dag.

3. Verslag penningmeester
Het is gelukt in het schooljaar 2015-2016 binnen de budgetten te blijven, hierdoor is besloten voor het jaar 2016-2017 de ouderbijdrage ongewijzigd vast te stellen op € 30,-- voor de leerlingen van groepen 1 t/m 7 en € 15,-- voor de leerlingen van groep 8. Van alle leerlingen zijn er slechts enkele incasso’s niet geïncasseerd. Uiteraard worden alle ouders bedankt voor hun bijdrage.

4. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Marion Reijnders en Judith Duijkers hebben de kas en bank gecontroleerd en akkoord bevonden.

5. Bestuurswijzigingen
Danielle Alink en Wendy Geritsen zijn afgetreden als lid van de oudervereniging. Wij danken hun voor hun inzet voor de oudervereniging de afgelopen jaren.

6. Rondvraag
Geen vragen.

7. Sluiting
De penningmeester bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering
 • foto500.jpg
 • foto400.jpg
 • fotow10.jpg
 • foto105.jpg
 • foto902.jpg
 • foto121.jpg
 • foto112.jpg
 • foto905.jpg
 • foto113.jpg
 • foto132.jpg
 • fotog2.jpg
 • foto104.jpg
 • foto130.jpg
 • foto904.jpg
 • fotow15.jpg
 • foto107.jpg
 • foto111.jpg
 • foto103.jpg
 • fotow6.jpg
facebook_page_plugin