Kramsvogel 42 | 6245 RE | Eijsden | Tel.: 043 - 409 1583

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs van 7 januari 1982 bepaalt, dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) verbonden moet zijn. De belangrijkste bepaling in deze wet is, dat elke school zelf een medezeggenschapsreglement moet maken. Hierin staat hoe de medezeggenschap van alle groeperingen die bij het onderwijs betrokken zijn, (schoolbestuur, personeel en ouders) geregeld is.
De MR van B.S. de Cramignon bestaat uit acht leden, waarvan vier teamleden en vier ouders.

Wat doet de MR?
De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden waarmee zij invloed kan uitoefenen op het beleid van de school. Over bepaalde zaken hebben zij adviesrecht of instemmingsrecht. Deze staan beschreven in het reglement. Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur / de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat ook ieder advies overgenomen moet worden. Bij het instemmingsrecht ligt dit anders. Zonder instemming van de MR kan het bestuur/ de directie bepaalde besluiten niet doorvoeren. De MR kan zelf ook zaken of problemen aan de orde stellen via het initiatief- en informatierecht. Door het verkrijgen van relevante informatie kan de MR zich een eigen oordeel vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen doen.

Onderwerpen waar de MR zich o.a. mee bezig houdt:
Het schoolplan met daarin de keuzes en specifieke doelen voor een periode van 4 jaar.
Het jaarverslag en jaarplan; evaluatie plannen afgelopen jaar en planning komend jaar.
Het zorgplan; hoe de school passend onderwijs voor iedereen vorm geeft.
Financieel jaaroverzicht; begroting voor komend schooljaar en realisatie afgelopen jaar.
De indeling van de groepen en regeling vakanties.

Communicatie:
De MR vergadert 7 tot 8 keer per jaar. Een kort verslag van de onderwerpen die tijdens deze vergaderingen besproken zijn, komen op de site van school, evenals de agenda en vergaderdata. Samenstelling van de medezeggenschapsraad 2015-2016:

MR Leden:
Oudergeleding: Björn Nievergeld (voorzitter), Diana van der Maaten (secretaris), Evelien van Gerwen 
Personeelsgeleding: Desi Chappin, Julienne Petit, Anouk Steijns

Postadres van de MR:
Basisschool de Cramignon
t.a.v. MR
Kramsvogel 42
6245 RE  EIJSDEN
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verslagen van vergaderingen:
De verslagen van de MR vergaderingen worden gepubliceerd op onze website onder het kopje 'ouderinfo'; 'medezeggenschapsraad'.
De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor ouders van leerlingen. Aanwezigen op de publieke tribune kunnen niet deelnemen aan de inhoud van deze vergadering. Wel kunnen zij gebruikmaken van spreekrecht. Dit is vóór de vergadering aan te vragen bij de voorzitter.
 • foto111.jpg
 • foto103.jpg
 • foto905.jpg
 • foto500.jpg
 • foto130.jpg
 • foto904.jpg
 • fotow6.jpg
 • fotow10.jpg
 • foto121.jpg
 • fotow15.jpg
 • foto104.jpg
 • foto112.jpg
 • foto400.jpg
 • foto107.jpg
 • foto105.jpg
 • foto902.jpg
 • foto132.jpg
 • fotog2.jpg
 • foto113.jpg
facebook_page_plugin