Kramsvogel 42 | 6245 RE | Eijsden | Tel.: 043 - 409 1583

Luizenbrigade

Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep luizencontrole hebben we afspraken gemaakt over de wijze waarop de controles vanaf nu uitgevoerd gaan worden.
Graag willen wij u hierover informeren:

 • De werkgroepleden krijgen ieder de verantwoordelijkheid over een groep. Elke groep heeft vaste 2 ouders die de luizen controleren. Deze ouders maken zelf een afspraak met de groepsleerkrachten over het tijdstip dat de controle zal plaatsvinden.
 • De controles vinden plaats steeds in de week na de vakantie, nacontrole 2 weken daarna.
 • Elke klas krijgt een eigen mandje met benodigdheden om te controles uit te voeren.
 • De ouders/verzorgers geven na de controle de leerkrachten de namen door van ouders/verzorgers die gebeld moeten worden omdat kinderen luizen of neten hebben.
 • We vragen ouders/ verzorgers die vragen hebben n.a.v. de luizencontrole contact op te nemen met de groepsleerkracht en NIET met de ouder die de controle heeft uitgevoerd.
 • De groepen waar luizen of neten geconstateerd krijgen een informatieve brief mee naar huis ter informatie.
 • Ouders wordt met nadruk gevraagd om ook oude neten weg te kammen.
 • Als ouders onvoldoende ondernemen om geconstateerde problemen op te lossen wordt de GGD ingeschakeld. Als de leerkracht 2x met de ouders getelefoneerd heeft, krijgt de ouder een 3e telefoongesprek met het verzoek om zorg te dragen voor de afgesproken acties. Indien de ouders/verzorgers niet handelen volgens afspraak zal de school de GGD om advies vragen om te helpen.

Tot slot willen wij ouders/verzorgers van harte uitnodigen om zich aan te melden bij de werkgroep luizencontrole. Als per groep 2 ouders controleren, is de tijdsinvestering om de school luizenvrij te houden zeer beperkt! (Na elke vakantie een controle en na 14 dagen een herhaling controle indien er luizen of neten in de groep zijn geconstateerd). Per groep kost dat dan ongeveer 1 uur per keer.

Tot slot wil ik mijn waardering en dank uitspreken voor de actieve groep ouders/verzorgers die momenteel ervoor zorgen dat luizen op de Cramignon ver te zoeken zijn.

En laten we dit vooral zo houden!

Controleert u ook mee vanaf nu?

Neem dan svp contact op met Inge Bischoff.

 • fotow15.jpg
 • foto132.jpg
 • foto103.jpg
 • foto400.jpg
 • foto500.jpg
 • fotog2.jpg
 • foto107.jpg
 • foto904.jpg
 • foto902.jpg
 • foto105.jpg
 • foto130.jpg
 • fotow10.jpg
 • fotow6.jpg
 • foto112.jpg
 • foto121.jpg
 • foto905.jpg
 • foto111.jpg
 • foto113.jpg
 • foto104.jpg
facebook_page_plugin