Kramsvogel 42 | 6245 RE | Eijsden | Tel.: 043 - 409 1583

Vakantie- en vrije dagen rooster Cramignon 2017-2018

Vakanties:

vakanties

Vrije dagen: voor alle scholen:

VrijeDagen

Vrije dagen: keuze Cramignon

Op jaarbasis moeten leerlingen van groep 1 t/m 4 gemiddeld 880 uur onderwijsuren aangeboden krijgen. Voor de bovenbouw, groepen 5 t/m 8 is dit 1000 uur.
Voor schooljaar 2017-2018 staan voor de groepen 1 t/m 4 895,5 uur gepland en voor de groepen 5 t/m 8 1001 uur.
De vrij geroosterde dagen in de onderbouw geeft ruimte aan de leerkrachten voor de realisering van duurzaamheidsuren. Denk daarbij aan zaken als studieverlof, coaching, stage of niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden (bijvoorbeeld extra tijd voor voor- en nawerk). Tijdens deze dagen kunnen de onderbouw leerkrachten ook bij de bovenbouw ingedeeld worden om ook de bovenbouw leerkracht duurzaamheidsuren toe te kennen.
Wij vinden het als school belangrijk om de bronkdagen maandag, dinsdag en woensdag vrij te roosteren voor alle groepen omdat we aansluiten bij de tradities in Eijsden.

VrijeDagenKeuze


3 dagen ruilen onderwijstijd:

• Carnaval 09-02-18 ruilen groepen 1 t/m 4 de donderdagmiddag met de vrijdagmiddag.
• Kerstviering op woensdagavond 20-12 wordt geruild met vrijdagmiddag 22-12.
• Jaarsluiting op vrijdagavond 29-06-2017 wordt geruild met vrijdagmiddag laatste schooldag.

Kerstviering, carnaval en jaarsluiting vallen dus alle drie onder de verplichte onderwijstijd.
 • fotow10.jpg
 • foto111.jpg
 • foto500.jpg
 • foto905.jpg
 • foto112.jpg
 • foto107.jpg
 • fotow15.jpg
 • foto130.jpg
 • foto104.jpg
 • foto105.jpg
 • foto902.jpg
 • fotog2.jpg
 • foto121.jpg
 • fotow6.jpg
 • foto113.jpg
 • foto132.jpg
 • foto103.jpg
 • foto400.jpg
 • foto904.jpg
facebook_page_plugin