Teamfoto en personeel en taken

 

Teamleden

Personeel en taken:

Leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor alle taken die horen bij de groep.

Hierbij valt o.a. te denken aan:

·         Zorgen voor een goed pedagogisch klimaat

·         Het geven van goed onderwijs op maat

·         Differentiëren op niveau, zodat kinderen les krijgen in de zone van hun 

          naaste ontwikkeling

·         Gesprekken voeren met kinderen en ouders over welbevinden,                                   

          sociaal/emotionele ontwikkeling en

          didactische resultaten

·         Het analyseren van toetsen en het lesprogramma hierop aanpassen

·         Gesprekken voeren met de IB-er (Nancy Wassen) over de voortgang 

          van de groep en individuele

          kinderen

·         Inschatten van stagnatie en hulp inroepen van derden als dit nodig is

·         Nog veel meer groepsgerelateerde werkzaamheden

 

Daarnaast zijn alle leerkrachten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en denken ze samen mee over de visie, missie en koers van basisschool de Cramignon.
Hiervoor volgen ze scholing en cursussen, nemen ze deel aan studiedagen en wordt er met externen en intern kennis uitgewisseld en gebruik gemaakt van elkaars talenten.

 

Leerkrachten zijn nauw betrokken bij onze stagiaires van verschillende opleidingen:

·         HS Zuyd en/of Fontys (De Nieuwste Pabo en/of Pedagogiek)

·         Vista college (Onderwijsassistent / Cios  / entree-opleiding /  e.a.)

·         Snuffelstages van Voortgezet Onderwijs Scholen binnen de regio

 

Luc Simonis is onze eventmanager. Hij is voorzitter van ons Festateam (Ouderraad). Groepsleerkrachten hebben een ondersteunende rol binnen werkgroepen van ons Festateam.

 

Ook zijn er leerkrachten met verschillende specialismen binnen onze school:

Anouk Steijns Gedrag en vertrouwenspersoon
Nancy Wassen Interne begeleider (groep 1 t/m 5) meer- en hoogbegaafdheid
Nanda Hagen Interne begeleider (groep 6 t/m 8)
Jobbe Steenland Vakdocent en coördinator bewegingsonderwijs
Corrie Deckers Vakdocent muziek en Frans
Jacqueline Duka Vakdocent expressieve vorming 
Cherille Bronckers ICT coördinator 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren