Teamfoto en personeel en taken

 

Team 2020

Personeel en taken:

Leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor alle taken die horen bij de groep.

Hierbij valt o.a. te denken aan:

·         Zorgen voor een goed pedagogisch klimaat

·         Het geven van goed onderwijs op maat

·         Differentiëren op niveau, zodat kinderen les krijgen in de zone van hun naaste ontwikkeling

·         Gesprekken voeren met kinderen en ouders over welbevinden, sociaal/emotionele ontwikkeling en

           didactische resultaten

·         Het analyseren van toetsen en het lesprogramma hierop aanpassen

·         Gesprekken voeren met de IB-er (Nancy Wassen) over de voortgang van de groep en individuele

           kinderen

·         Inschatten van stagnatie en hulp inroepen van derden als dit nodig is

·         Nog veel meer groepsgerelateerde werkzaamheden

 

Daarnaast zijn alle leerkrachten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en denken ze samen mee over de visie, missie en koers van basisschool de Cramignon.
Hiervoor volgen ze scholing en cursussen, nemen ze deel aan studiedagen en wordt er met externen en intern kennis uitgewisseld en gebruik gemaakt van elkaars talenten.

 

Leerkrachten zijn nauw betrokken bij onze stagiaires van verschillende opleidingen:

·         HS Zuyd en/of Fontys (De Nieuwste Pabo en/of Pedagogiek)

·         Vista college (Onderwijsassistent / Cios  / entree-opleiding /  e.a.)

·         Snuffelstages van Voortgezet Onderwijs Scholen binnen de regio

 

Groepsleerkrachten hebben een rol binnen ons Festateam
Jobbe Steenland (vakleerkracht bewegen) coördineert namens de school het Festateam.
Leerkrachten zijn betrokken binnen de verschillende werkgroepen.

 

Ook zijn er leerkrachten met verschillende specialismen binnen onze school:

·         Anouk Steijns                    Gedrag en vertrouwenspersoon

·         Nancy Wassen                  Interne begeleiding

·         Anouk Steijns                    Interne begeleiding

·         Luc Kroese                        Vakdocent Bewegingsonderwijs

·         Corrie Deckers                  Muziek en Frans

·         Serena Aerts                     Muziek

·         Jacqueline Duka               Expressieve vorming

·         Cherille Bronckers             ICT en NT2

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren