Speerpunten

Beweegschool

 

Sinds schooljaar 2019-2020 zijn we officieel beweegschool. Onderzoek wijst uit dat veel bewegen en bewegend leren bijdraagt aan goed leren. Mochten jullie hier meer over willen lezen klik dan op de link over ‘Beter leren door bewegen? ’. 

 • Voor alle groepen hebben we een vakdocent bewegingsonderwijs. 
 • We lopen minstens 3 keer per week de Daily Mile .
 • Tijdens en tussen de lessen door, bewegen d.m.v energizers.
 • Dit schooljaar ontwikkelen we het Bewegend Leren tijdens de instructies en verwerkingen naar een hoger niveau.
 • Kinderen hebben werkplekken die tegemoet komen aan bewegen tijdens het leren. 

 

 

Autonomie van het kind wordt erkend als uitgangspunt van het leerproces

 • In alle groepen vinden kindgesprekken plaats. Deze zijn gericht op sociaal/emotionele of didactische groei. Kinderen geven zelf op een onderdeel aan waaraan ze willen werken en hoe ze dit willen doen. Samen wordt gekeken of de doelen behaald zijn en wat daaraan heeft bijgedragen. 
 • Leerkrachten maken zich de coachende leerkrachtstijl nog meer eigen. 
 • Doelenmuren worden zichtbaar in de lokalen en in school.  

 

 

Onderzoekend en ontdekkend leren bij thematisch werken 

 • In de middagen werken we bij Wereldoriëntatie, Burgerschap en techniek vanuit thema’s.
 • We gebruiken hiervoor de methode Blink.
 • Onderdeel van de methode is dat de kinderen, nadat de kerndoelen behandeld zijn, zich verder verdiepen of verbreden op een deelonderwerp van het thema binnen de lessen. Hierbij komen vele vaardigheden (21C skills) aan bod en maken kinderen onder begeleiding van de leerkracht kennis met het stellen van onderzoeksvragen.

 

 

Leren zichtbaar maken doormiddel van doelen- en datamuren

 • In alle klassen zijn de doelen voor de vakken: spelling, rekenen en taal zichtbaar voor de leerlingen.
 • De leerlingen werken met interactieve doelenmuren om groei te visualiseren. 
 • De leerlingen gaan eind schooljaar 2020 aan de slag met een individuele doelenkaart voor rekenen, om zo zicht te krijgen op eigen groei en ontwikkeling binnen dit vakgebied. 

 

 

Werken vanuit leerlijnen bij kleuters

 • De groepen 1/2 werken vanuit de leerlijnen en sluiten daardoor beter aan bij de zone van naaste ontwikkeling van het individuele kind. 
 • Scholing voor leerkrachten.
 • Nieuwe methode wordt gebruikt als bronnenboek.
 • Aandacht voor inrichten uitdagende hoeken.

 

 

Mochten jullie hier meer over willen weten neem dan gerust contact op met Inge Bischoff. Dat kan via onderstaand mailadres: 


inge punt bischoff apestaart kom-leren punt nl

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren