Overblijven

Tussen de middag is er gelegenheid om op school over te blijven. Het overblijven op onze school wordt georganiseerd door een coördinator, Dhr. G. Baltussen. Hij coördineert alle taken m.b.t. het overblijven en het overblijfteam. Het overblijfteam is een team van vrijwilligers die allemaal een V.O.G. hebben ( Verklaring Omtrent Gedrag ) en hebben één of meerdere cursussen gehad gericht op omgang met kinderen. De kinderen eten onder toezicht van deze vrijwilligers in groepjes van 10 tot 15 kinderen. De coördinator, de directeur en het overblijfteam hebben zeer regelmatig overleg met elkaar. Met betrekking tot de overblijfregeling gelden de volgende afspraken:Uw kind dient zelf zijn/haar lunchpakket en drinken mee te brengen. Op donderdag is fruitdag. Alle leerlingen krijgen dan 1 stuk fruit van de overblijfouders. We zitten tijdens het eten rustig aan tafel en maken geen rommel. Na het eten gaan we buiten spelen, bij slecht weer blijven we binnen. Tijdens het overblijven gelden verder dezelfde afspraken als tijdens de lesuren m.b.t. de omgang met elkaar en het gebruik van ruimtes en materialen.

 

Kosten
De betaling van de TSO vindt via de bank plaats. Bijkomend voordeel is dat de kinderen niet meer met geld over straat naar school komen.
Een schooljaar heeft circa 40 weken. Blijft uw kind structureel op dezelfde dag(en) over dan koopt u per week 1, 2, 3 of 4 dagen in. Blijft uw kind incidenteel op losse dagen over dan koopt u een strippenkaart. Strippenkaarten zijn kindgebonden.
Blijft het kind structureel over dan hoeft alleen afgemeld te worden als het kind niet komt.
Komt het kind incidenteel dan moet u hem/haar aanmelden bij de leerkracht. 
Op het aanmeldformulier kunt u aangeven hoeveel dagen uw kind(eren) gebruik gaat(n) maken van de TSO. Hierop kunt u ook aangeven om welke dag(en) het gaat. Het is de bedoeling dat u vooraf het bedrag op het aangegeven rekeningnummer overmaakt.

Het aanmeldformulier voor het overblijven is hier te downloaden.
Behoudens zeer dringende gevallen, dient overblijven tenminste 1 over¬blijfdag tevoren, worden aangemeld. Wanneer een kind dat is aangemeld, door omstandigheden niet over¬blijft, dan moet dit worden afgemeld.

Bij onvoorziene omstandigheden (ziekte etc.) kan aanmelding cq. afmelding bij de groepsleerkracht plaatsvinden of telefonisch bij: 
• Mevr. Vissers: 043-409 45 53 (voor de groepen 1-2) 
• Mevr. Biesmans: 06-506 55 929 (voor de groepen 3 t/m 8)
• Mevr. Devilee: 06-81 000 302 (voor de groepen 3 t/m 8)
• De school: 043-409 15 83

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u de coördinator van het overblijven (dhr. G. Baltussen) bereiken via TSOdecramignon apestaart hotmail punt nl of telefonisch: 06-53212638.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren