Jaaragenda

(Versiedatum: 18 september 2020)

 

24 augustus  Eerste schooldag
31 aug. – 11 sept.  Startgesprekken
   
14 september Studiedag team: alle leerlingen vrij
   
30 sept. - 9 okt. Kinderboekenweek
19 - 23 oktober Herfstvakantie
   
2 - 13 november  Oudergesprekken
4 november kom Leren dag: alle leerlingen vrij
6 november Nationaal Schoolontbijt
18 november Inloopochtend nieuwe ouders en kinderen 9.00 uur - 11.00 uur - In verband met Covid 19 gaat deze ochtend niet door.
19 november Ouderavond (thema) 19.30 uur - In verband met Covid 19 gaat deze avond niet door.
   
4 december Sinterklaas
16 december Kerstviering onder reguliere schooltijd 
18 december Groep 1 t/m 8 middag vrij
21 dec. - 1 jan Kerstvakantie
   
25 januari Infoavond nieuwe ouders 20.00 uur - Helaas kunnen de informatieavond en de inloopochtenden in verband met Corona geen doorgang hebben. 
Heb je interesse in onze mooie basisschool, neem dan contact op met onze directeur: Inge Bischoff, inge.bischoff@kom-leren.nl.
We plannen dan een gesprek en rondleiding van een uur. Hopelijk tot snel!
   
3 en 4 februari Inloopochtend nieuwe leerlingen 9.00 – 11.00 uur - Helaas kunnen de informatieavond en de inloopochtenden in verband met Corona geen doorgang hebben. 
Heb je interesse in onze mooie basisschool, neem dan contact op met onze directeur: Inge Bischoff, inge.bischoff@kom-leren.nl.
We plannen dan een gesprek en rondleiding van een uur. Hopelijk tot snel!
3 februari  Studiedag team: alle leerlingen vrij
11 februari  Rapport 1 mee naar huis 
   
15 - 19 februari Carnavalsvakantie
   
22 feb. - 5 maart Oudergesprekken
5 maart Vormsel groep 8
31 maart  Verkeersexamen
   
5 april Paasmaandag: alle leerlingen vrij
21 april Eindtoets groep 8
   
26 april   Studiedag team: alle leerlingen vrij
27 april Koningsdag: vrije dag voor alle leerlingen
3 - 14 mei  meivakantie
24 mei Pinksteren: alle leerlingen vrij
   
3 juni  Reien op het schoolplein
7 t/m 9 juni Studiedagen: alle leerlingen vrij
16 t/m 18 juni Schoolkamp groep 8
29 juni Schoolreisje
   
9 juli Rapport 2 mee naar huis
12 - 16 juli Oudergesprekken (facultatief)
20 juli Musical groep 8
21 juli Wisseluurtje nieuwe groep 08.45-10.00 uur
23 juli Laatste schooldag, middag vrij
 

 

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie: 25 t/m 29 okt 2021
Kerstvakantie: 27 dec 2021 t/m 7 jan 2022
Carnaval: 28 febr t/m 4 mrt 2022
Paasmaandag: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart: 26 & 27 mei 2022
Pinkstermaandag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2022

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren