Aanmeldingsprocedure

Informatie:

Voor informatie over onze mooie basisschool zijn er twee mogelijkheden:

In februari  2022, staan er een informatie-avond en twee inloopochtenden gepland. 
Tijdens de infoavond zullen we jullie vertellen over onze visie (Cramignon) op onderwijs en groei. 
Tijdens de inloopochtenden leiden kinderen van de groepen 7 &8,  jullie door onze school en kunnen jullie deze visie in de praktijk zien en vragen stellen aan deze  kinderen. 

Tijdens Coronatijd hebben we per gezin gesprekken gevoerd over onze visie en aansluitend rondleidingen gegeven. Dit werkte voor ons ook heel goed en willen we graag voortzetten in het nieuwe schooljaar. 

Heb je interesse in onze school meld je dan bij Inge aan voor de informatie-avond/ inloopochtenden of maak een afspraak voor een gesprek en rondleiding.
Dit kan via het volgende mailadres: inge punt bischoff apestaart kom-leren punt nl

 

 

Leerplicht:

De kinderen mogen naar school als ze 4 jaar zijn. Is een kind 5 jaar geworden, dan valt het onder de

LEERPLICHT. Dit betekent dat elke dag onderwijs gevolgd moet worden.

 

Aanmelding vier-jarigen en schoolgewenning.

 

Kinderen die 4 jaar zijn, kunnen op onze school geplaatst worden. U kunt uw kind aanmelden door een informatief gesprek aan te vragen bij de directeur of het aanmeldingsformulier in te vullen. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden of afhalen bij de administratie van de school. Als u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen algemene zaken besproken worden, maar kunnen ook punten naar voren komen die ons in staat stellen beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Kinderen die 4 jaar worden, zijn de dag na hun 4de verjaardag van harte welkom. Aanmelding van 4-jarigen vindt bij voorkeur plaats in de maand maart of april. Om de kinderen die nog geen vier jaar zijn al enigszins te laten wennen, is er de mogelijkheid deze kinderen 4 ochtenden voordat ze werkelijk als leerling de school bezoeken, als gast op school te ontvangen.

 

Verdere informatie over aanmelding en toelating vinden jullie in onze schoolgids, welke ook te vinden is op de website onder het kopje  'Ons onderwijs'. In de schoolgids is de informatie terug te vinden bij: ‘Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs’ op pagina 55.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren