Aanmeldingsprocedure

Covid 19 

In verband met de Covid 19 maatregelen hebben we besloten om de inloopochtend, die gepland stond op 18 november 2020, niet te laten doorgaan. 
Toch laten we jullie heel graag onze mooie school zien en vertellen we over onze visie op onderwijs. Neem daarom gerust contact op met Inge Bischoff) directeur van de school (inge.bischoff@kom-leren.nl) voor het maken van een persoonlijke afspraak. We plannen dan in overleg een moment waarop jullie welkom zijn op onze school. 

 

De info-avond op 25 januari en de inloopochtenden op 3 en 4 februari (2021) gaan vooralsnog wel gewoon door. We kunnen echter niet in de tijd vooruit kijken. Mocht het ter zijner tijd nog nodig zijn om ook deze data te laten vervallen, dan zullen we jullie dit ruim op tijd via deze site laten weten. 

 

Leerplicht:

De kinderen mogen naar school als ze 4 jaar zijn. Is een kind 5 jaar geworden, dan valt het onder de

LEERPLICHT. Dit betekent dat elke dag onderwijs gevolgd moet worden.

 

Aanmelding vier-jarigen en schoolgewenning.

 

Kinderen die 4 jaar zijn, kunnen op onze school geplaatst worden. U kunt uw kind aanmelden door een informatief gesprek aan te vragen bij de directeur of het aanmeldingsformulier in te vullen. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden of afhalen bij de administratie van de school. Als u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen algemene zaken besproken worden, maar kunnen ook punten naar voren komen die ons in staat stellen beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Kinderen die 4 jaar worden, zijn de dag na hun 4de verjaardag van harte welkom. Aanmelding van 4-jarigen vindt bij voorkeur plaats in de maand maart of april. Om de kinderen die nog geen vier jaar zijn al enigszins te laten wennen, is er de mogelijkheid deze kinderen 4 ochtenden voordat ze werkelijk als leerling de school bezoeken, als gast op school te ontvangen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren