Klavertje Vier

 

 

Samen maken wij onze eigen Cramignon.
Doe je mee?

 

We danken onze naam aan de bekende reidans die tijdens de Bronk vol overgave wordt gedanst in de straten van Eijsden: hand in hand. Zo hebben we ook ons onderwijs ingericht.

 

Samenwerking vinden we heel belangrijk; binnen het team, tussen de kinderen, met de partners in de brede school, en natuurlijk ook met u als ouder. Samen zorgen we voor een prettige leeromgeving waar kinderen gelukkig zijn en kunnen groeien.

 

 

Basisschool de Cramignon in Coronatijd

 

In Coronatijd zijn ook voor ons een aantal zaken anders dan we gewend waren.
Als basisschool de Cramignon willen we uitgaan van alles wat we wèl nog kunnen. We zetten de roze bril (uit onze Gelukslessen) op en kijken met het team en de ouders naar mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. 
Op deze manier lukt het ons om goed onderwijs te blijven geven, voor de kinderen een fijne en gezellige schoolomgeving te creëren en contact te houden met ouders/verzorgers.

 

We gaan voor een veilige leef- en speelwereld voor alle kinderen en leerkrachten. Dat betekent dat we alle richtlijnen van het RIVM volgen en onze contacten met ouders/verzorgers vooral digitaal zullen plaatsvinden.
We zorgen dat ouders betrokken blijven bij ons onderwijs door zeer regelmatig foto’s en/of berichtjes uit de groepen te delen via Schoudercom. 
Activiteiten die normaal met ouders plaatsvinden maken we (met hulp van ons fantastische Festateam) toch op een aangepaste manier mogelijk voor de kinderen. 

 

Onze kernwaarden

Icon baas over eigen werk

Baas over je eigen
werk.

Leren omgaan met je gevoel

Leren omgaan
met je gevoel

Ontdekken waar jij gelukkig van wordt.

Ontdekken waar jij gelukkig van wordt.

In Eijsden liggen jouw roots.

In Eijsden
liggen jouw 'roots'.

Onze missie

Op Basisschool de Cramignon staat de persoonlijke ontwikkeling van kinderen centraal. De kinderen leren alle praktische vaardigheden die ze de rest van hun leven hard nodig hebben, zoals lezen, schrijven en rekenen.

 

De kinderen leren ook hoe ze gelukkig kunnen zijn met zichzelf, waar hun kracht ligt en hoe ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

 

Dankzij die waardevolle inzichten zijn de kinderen in staat een leven lang te groeien. Zo kunnen ze zijn wie ze graag willen worden.

 

Meer informatie

Onze missie

Nieuws & Actueel
Maandag 14 september studiedag

Maandag 14 september a.s. hebben wij als team een studiedag. Alle leerlingen hebben dan vrij

9 septemberLees verder
Studiedag maandag 15 juni

Maandag 15 juni is er een studiedag voor het team waarbij we vooral kijken naar volgend schooljaar. Op maandag 15 juni hebben alle kinderen een vrije dag. De andere vrije dagen i.v.m. de bronk komen te vervallen.

Informatie Coronavirus

Coronavirus – update 1 april 2020

 

Naar aanleiding van de berichtgeving gisteravond inzake de verlenging ten aanzien van de maatregelen (sluiting scholen) ter bestrijding van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) hierbij een update hoe we hier bij Kom Leren mee omgaan.

 

Scholen gesloten

De sluiting van alle scholen, geldt vooralsnog tot en met de meivakantie. Dit betekent dat alle scholen van Kom Leren tot en met 5 mei 2020 gesloten zijn.

 

Cruciale beroepsgroepen en noodopvang

Voor kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken, zullen onze scholen in overleg met kinderopvangorganisaties blijven zorgen voor opvang conform de richtlijnen die daartoe van kracht zijn. Meer informatie over wie tot de cruciale beroepen hoort leest u hier. Ook verzorgen wij samen met onze kindpartners noodopvang voor die kinderen waarvoor dat absoluut gewenst en noodzakelijk is.

 

Onderwijs op afstand

Onder leiding van de directeuren zullen onze leerkrachten zich tot het uiterste blijven inspannen om onderwijs op afstand voor uw kind mogelijk te blijven maken. Lesmaterialen en leerstof worden op een andere en nieuwe wijze onder de ogen van alle kinderen gebracht. Waar absoluut nodig helpen wij voor zover beschikbaar en mogelijk met verdere digitale ondersteuning voor de thuissituatie.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van Kom Leren het volgende in acht:

  • Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt. Waar mogelijk wordt zoveel als mogelijk middels telefoon of videobellen gecommuniceerd.
  • Samenkomsten worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Externe overleggen worden zoveel als mogelik in digitale vorm gevoerd.
  • Sociale contacten die de wederzijdse gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Fysiek contact wordt vermeden.
  • Alle bijeenkomsten met ouders, ouderraden, MR- / GMR- vergaderingen en directievergaderingen worden tot nader order uitgesteld. Communicatie over belangrijke thema's zal op een andere wijze georganiseerd worden.

 

Situatie na 5 mei 2020

Wij verwachten tussen 21 en 28 april 2020 meer duidelijkheid te kunnen geven over de situatie na 5 mei 2020. Een handhaving, uitbreiding of versoepeling van de maatregelen zal in die periode door het kabinet bekend gemaakt worden. Uiteraard is het ook mogelijk dat reeds voor die tijd, door gewijzigde omstandigheden, besloten wordt tot striktere of aanvullende maatregelen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren u over de mogelijke gevolgen voor de scholen van Kom Leren.

 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:

  • De website van de GGD Zuid-Limburg
  • De website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 
  • De website van de Rijksoverheid. 
  • Specifieke informatie voor het onderwijs op de daarvoor ingerichte webpagina van de Rijksoverheid

Ook kunt u bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Meer informatie

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau in de periode tot en met 5 mei 2020.

2 aprilLees verder
Kalender
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren