Informatie Coronavirus
2 april 2020

Coronavirus – update 1 april 2020

 

Naar aanleiding van de berichtgeving gisteravond inzake de verlenging ten aanzien van de maatregelen (sluiting scholen) ter bestrijding van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) hierbij een update hoe we hier bij Kom Leren mee omgaan.

 

Scholen gesloten

De sluiting van alle scholen, geldt vooralsnog tot en met de meivakantie. Dit betekent dat alle scholen van Kom Leren tot en met 5 mei 2020 gesloten zijn.

 

Cruciale beroepsgroepen en noodopvang

Voor kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken, zullen onze scholen in overleg met kinderopvangorganisaties blijven zorgen voor opvang conform de richtlijnen die daartoe van kracht zijn. Meer informatie over wie tot de cruciale beroepen hoort leest u hier. Ook verzorgen wij samen met onze kindpartners noodopvang voor die kinderen waarvoor dat absoluut gewenst en noodzakelijk is.

 

Onderwijs op afstand

Onder leiding van de directeuren zullen onze leerkrachten zich tot het uiterste blijven inspannen om onderwijs op afstand voor uw kind mogelijk te blijven maken. Lesmaterialen en leerstof worden op een andere en nieuwe wijze onder de ogen van alle kinderen gebracht. Waar absoluut nodig helpen wij voor zover beschikbaar en mogelijk met verdere digitale ondersteuning voor de thuissituatie.

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van Kom Leren het volgende in acht:

  • Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt. Waar mogelijk wordt zoveel als mogelijk middels telefoon of videobellen gecommuniceerd.
  • Samenkomsten worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Externe overleggen worden zoveel als mogelik in digitale vorm gevoerd.
  • Sociale contacten die de wederzijdse gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Fysiek contact wordt vermeden.
  • Alle bijeenkomsten met ouders, ouderraden, MR- / GMR- vergaderingen en directievergaderingen worden tot nader order uitgesteld. Communicatie over belangrijke thema's zal op een andere wijze georganiseerd worden.

 

Situatie na 5 mei 2020

Wij verwachten tussen 21 en 28 april 2020 meer duidelijkheid te kunnen geven over de situatie na 5 mei 2020. Een handhaving, uitbreiding of versoepeling van de maatregelen zal in die periode door het kabinet bekend gemaakt worden. Uiteraard is het ook mogelijk dat reeds voor die tijd, door gewijzigde omstandigheden, besloten wordt tot striktere of aanvullende maatregelen. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren u over de mogelijke gevolgen voor de scholen van Kom Leren.

 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:

  • De website van de GGD Zuid-Limburg
  • De website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 
  • De website van de Rijksoverheid. 
  • Specifieke informatie voor het onderwijs op de daarvoor ingerichte webpagina van de Rijksoverheid

Ook kunt u bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

 

Meer informatie

Bekijk hier de informatie over de bereikbaarheid van het Bestuursbureau in de periode tot en met 5 mei 2020.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren